BeX® Rest API gjør det enklere for utviklere og integratorer

BeX® API gir muligheten til å administrere de fleste dataene som er tilgjengelige i BeX® Online. Data kan hentes, opprettes, endres og legges ut på samme måte som du gjør i grensesnittet. API-nøkler settes opp inne i BeX Onlines administrasjonsmeny, hvor autorisasjon for API-nøkkel også bestemmes. BeX API bruker grunnleggende autentisering for autentisering. Dette betyr at et brukernavn og passord sendes i hodet på en melding som autentisering.

BeX Headless Api gir muligheten til å bygge en fleksibel frontend e-handel uten dobbeltlagring av data. Alle data for e-handelsbutikken finner du i BeX Distributed Headless Retail som er tilgjengelig i Microsoft Azure-datasentre over hele verden. BeX Distributed Headless Retail består av Microsoft Cosmos DB, Frontdoor og cashe for rask og sikker tilgang til data.
.

BeX® API består av følgende deler:

 • Certificate: Her håndteres ulike typer kuponger, som bonuser, gavekort, kredittkvitteringer og forskuddsbetalinger. Verdibevis kan samles inn, kontrolleres og reserveres.
 • Comment: Ulike typer kommentarer til kunder, artikler, bestillinger osv. håndteres.
 • Customer: Henter, oppdaterer og oppretter kunder.
 • Invoicing: Henter bokførte fakturaer og kreditnotaer.
 • Order: Her kan bestillinger og betalinger opprettes og kanselleres og leverte bestillinger hentes med sporing.
 • Orderfullfillment: Dette er for at eksterne lagersystemer skal kunne hente, låse, oppdatere og levere bestillinger.
 • Product: Oppretter, oppdaterer og henter produkter, produktgrupper, priser og annen produktdata.
 • Purchase: Henter, oppretter og oppdaterer innkjøpsordrer.
 • Purchase Return: Henter, oppretter og oppdaterer kjøpsretur.
 • SalesReport: Henter salgsstatistikk for kunder og butikker.
 • SalesReturn: Henter, oppretter, oppdaterer og poster salgsretur og lager bytteordrer og foretar refusjoner.
 • ShipmentParcel: Henter, oppretter og oppdaterer pakker og skriver ut pakkesedler.
 • ShopGoCampaign: Henter gjeldende kampanjer.
 • ShopGoX: Brukes til å lage e-handelsbutikk og POS med CMS uten dobbel lagring.

Metodebeskrivelser og testmuligheter finner du denne våren API-dokumentasjon

BeX Headless Api består av følgende deler:

 • Handlekurv: Det er her handlekurven opprettes, lastes ned, endres og fullføres.
 • Eksternt system: Her hentes data og kontrolleres i et eksternt system, f.eks. bilag.
 • Produkt: Henter og administrerer produktinformasjon og kampanjer.
 • Lager: Henter og administrerer tilgjengelig lagerbeholdning.
 • Webhook: Overføre data til et annet system/database, f.eks. bestillinger og kundedata til BeX Online.

Metodebeskrivelser og testmuligheter finnes i BeX Headless API documentation

World,Map.,Points,Of,Connection,To,The,Global,Social,Network.
Våra paketlösningar