BeX® Rest API underlättar för utvecklare och integratörer

BeX® API ger möjlighet att hantera merparten av den data som finns tillgängligt i BeX® Online. Data kan hämtas, skapas, förändras och bokföras på samma sätt som man gör i gränssnittet. API-nycklar sätts upp inne i BeX Onlines administrationsmeny där även behörighet för API-nyckeln bestäms. BeX API använder Basic Authentication för autentiering. Det medför att ett användarnamn och ett lösenord iskickas med i huvudet på ett anrop som autentiering.

BeX Headless Api ger möjlighet att bygga en flexibel front end e-handel utan att dubbellagra data. All data för e-handelsbutiken finns i BeX Distributed Headless Retail som finns tillgänglig i Microsoft Azure datacenter runt om i världen. BeX Distributed Headless Retail består av Microsoft Cosmos DB, Frontdoor och cashe för snabb och säker tillgång till data.

BeX® API består av föjande delar:

 • Certificate: Här hanteras olika typer av värdebevis som bonus, presentkort, tillgodokvitton och handpenningar. Värdebevis kan hämtas, kontrolleras och reserveras.
 • Comment: Olika typer av kommentarer för kunder, artiklar, order mm hanteras.
 • Customer: Hämtar, uppdaterar och skapar kunder.
 • Invoicing: Hämtar bokförda fakturor och kreditnotor.
 • Order: Här kan order och betalningar skapas och makuleras samt levererade odrar hämtas med tracking.
 • Orderfullfillment: Denna är till för att externa lagersystem skall kunna hämta, låsa, uppdatera och leverera order.
 • Product: Skapar, uppdaterar och hämtar produkter, produktgrupper, priser och annan produktdata.
 • Purchase: Hämtar, skapar och uppdaterar inköpsorder.
 • Purchase Return: Hämtar, skapar och uppdaterar inköpsreturer.
 • SalesReport: Hämtar försäljningsstatistik för kunder och butiker.
 • SalesReturn: Hämtar, skapar, uppdaterar och bokför försäljningsreturer samt skapar bytesorder och gör återbetalning.
 • ShipmentParcel: Hämtar, skapar och uppdaterar paket samt skriver ut paketlappar.
 • ShopGoCampaign: Hämtar aktuella kampanjer.
 • ShopGoX: Används för att skapa e-handel och extern POS med CMS.

Metodbeskrivningar och testmöjligheter hittas i BeX API-dokumentation

BeX Headless Api består av följande delar:

 • Cart: Här skapas, hämtas, ändras och fullföljs varukorgen.
 • External system: Här hämtas och kontrolleras data i externt system, ex värdebevis.
 • Product: Hämtar och hanterar produktdata och kampanjer.
 • Stock: Hämtar och hanterar tillgängligt lager.
 • Webhook: Överför data till annat system/databas, ex order och kunddata till BeX Online.

Metodbeskrivningar och testmöjligheter hittas i BeX Headless API dokumentation

World,Map.,Points,Of,Connection,To,The,Global,Social,Network.
Våra paketlösningar