BeX® Rest API underlättar för utvecklare och integratörer

BeX® API ger möjlighet att hantera merparten av den data som finns tillgängligt i BeX® Online. Data kan hämtas, skapas, förändras och bokföras på samma sätt som man gör i gränssnittet. API-nycklar sätts upp inne i BeX Onlines administrationsmeny där även behörighet för API-nyckeln bestäms. BeX API använder Basic Authentication för autentiering. Det medför att ett användarnamn och ett lösenord iskickas med i huvudet på ett anrop som autentiering.

Nytt i BeX Api är BeX Headless Api med ShopGo metoder som gör det möjligt att bygga en e-butik utan att dubbellagra data. Hämta och utnyttja all produkt och kunddata i Bex inkl varukorg och betalintegrationer och skapa ordrar med betalningar i BeX.

BeX® API består av föjande delar:

 • Certificate: Här hanteras olika typer av värdebevis som bonus, presentkort, tillgodokvitton och handpenningar. Värdebevis kan hämtas, kontrolleras och reserveras.
 • Comment: Olika typer av kommentarer för kunder, artiklar, order mm hanteras.
 • Customer: Hämtar, uppdaterar och skapar kunder.
 • Invoicing: Hämtar bokförda fakturor och kreditnotor.
 • Order: Här kan order och betalningar skapas och makuleras samt levererade odrar hämtas med tracking.
 • Orderfullfillment: Denna är till för att externa lagersystem skall kunna hämta, låsa, uppdatera och leverera order.
 • Product: Skapar, uppdaterar och hämtar produkter, produktgrupper, priser och annan produktdata.
 • Purchase: Hämtar, skapar och uppdaterar inköpsorder.
 • Purchase Return: Hämtar, skapar och uppdaterar inköpsreturer.
 • SalesReport: Hämtar försäljningsstatistik för kunder och butiker.
 • SalesReturn: Hämtar, skapar, uppdaterar och bokför försäljningsreturer samt skapar bytesorder och gör återbetalning.
 • ShipmentParcel: Hämtar, skapar och uppdaterar paket samt skriver ut paketlappar.
 • ShopGoCampaign: Hämtar aktuella kampanjer.
 • ShopGoX: Används för att skapa e-handelsbutik eller POS med CMS.

Metodbeskrivningar och testmöjligheter hittas i vår API-dokumentation

API nycklar
Våra paketlösningar