Efter att i flera år sålt och arbetat med traditionella affärssystem och insett dess begränsningar väcktes tanken på att använda ny webteknologi tillsammans med våra erfarenheter av affärssystem för att skapa en modern plattform för att administrera och bokföra handelsverksamhet.

Några viktiga kriterier som vi satte upp var:

  • Molnlösning istället för ”On premise”.
  • Standardisering av funktionalitet.
  • Enkel och förutsägbar hyreskostnad.
  • Gränslös hantering av fysiskt, digital och geografisk data.
  • Samordning av grunddata.
  • Öppet gränssnitt, Api, för att ansluta externa system sömnlöst

Resultatet blev BeX®  Online som lanserades 2011 tillsammans med vår egen BeX®  POS. Samarbete knöts med ett antal e-handelspartners för att kunna erbjuda en komplett Omnikanalslösning.

Målgruppen blev till att börja med retailföretag med digitala ambitioner för att successivt utökas med wholesale. Tyngdpunkten låg i första hand på att erbjuda företag en effektiv lösning för att hantera varuflöde och kundnytta, som är kritiskt för lönsamhet och tillväxt. Efterhand utökades målsättningen till att kunna erbjuda ett komplett internationellt affärssystem för handelsverksamhet som en modern framtidssäkrad och standardiserad molntjänst.

Upptäck vad vårt BeX® kan göra för dig – kontakta oss här i dag.

Nic datorBW 768x512 1
datorBW