BeX® Retail är ett modernt och nytänkande butikssystem för fysisk och digital försäljning, där butikskassor, e-handel och självscanning (Shop & Go) flyter ihop. BeX® Retail förenklar och rationaliserar köp- och returprocessen för både kund och företag. Med en färdig molnbaserad standardprodukt blir implementationen enkel, snabb, säker och kostnadseffektiv.

BeX® Retail består av:

 • BeX® MPOS, en webbaserad kassalösning för fast och mobil hantering.
 • BeX® Shop on the Go, en självbetjäningsmodul där kundens i sin mobil hanterar köp både i fysisk (Shop & Go) och i digital butik.
 • BeX® Distributed Headless e-com, en komplett back end e-commerce plattform att bygga flexibla front end lösningar till.
 • BeX® Return Portal, en returtjänst där kunden själv kan hantera sina returer och göra byten
 • BeX® Campaign service. Här kan olika rabattkampanjer läggas upp och utnyttjas i alla kanaler. Vid returer återkalkyleras automatiskt rabattkampanjen till vad som återstår på ordern
 • BeX® Value voucher service. Hanterar presentkort, tillgodokvitton, handpenning och bonus i realtid mot alla fysiska och digitala kanaler.

BeX® MPOS är en komplett webbaserad butikskassa som kan användas i ett obegränsat antal butiker och anslutas till BeX® Online. Tack vare modern webbteknik kan all butiksdata hanteras online i butiksdatasystemet. Försäljning kan ske från flera lager och butiker samtidigt och kassan kan användas stationärt som en traditionell butikskassa eller mobilt för t ex personlig försäljning eller tillfällig handelsplats. Kassan kan samverka sömlöst med BeX® Shop on the Go, där kunden själv scannar, beställer och betalar för sina varor.

BeX® MPOS:

 • Är säkert mot dataförluster och ransomware
 • Är enkelt att installera och flytta mellan olika enheter genom säker webinloggning.
 • Har intuitiv e-handelslikt utseende med produktbilder och varukorg
 • Har automatisk presentation av utestående värdebevis som bonus, handpenning, tillgodokvitton vid utcheckning/betalning.
 • Hanterar köp till faktureringskunder
 • Visar var produkterna finns, både i butikens hyllor och i andra lager eller butiker.
 • Hanterar direktköp och order på samma kvitto
 • Hanterar digitala kvitton, presentkort, tillgodokvitton och handpenningskvitton automatiskt.
 • Gör all kassaförsäljning direkt tillgänglig från affärssystemet, BeX Online
 • Är certifierat enligt svensk och norsk skattelagstiftning

BeX® Shop on the Go är framtidens gränslösa handel med mobiltelefonen där fysisk och digital handel flyter ihop. Kunden avgör själv om den vill handla i butiken (Shop & Go) eller utanför (e-handel). Varorna kan scannas med kameran eller väljas i produktlistan. Betalning kan göras med kundens normala betalningsmedel. All funktionalitet och fördelar som finns i BeX® MPOS finns i BeX® Shop on the Go, vilket t ex gör att kunden kan se var varorna finns både i butiken eller på andra lager och köpa dem direkt eller lägga order för hämtning eller hemleverans,

BeX® Distributed Headless e-com är en komplett e-commerce back end för e-handlare som vill ha fullständig flexibilitet i sin front end. Bygg en front end som passar verksamheten i ett CMS /frontend verktyg och anslut till Bex headless api. BeX Headless e-com bygger på MS Azure Cosmos och Cashe som tillsammans med MS Front end och ett containerlöst api ger en snabb och säker tillgång till din e-handel. Lösningen kan distribueras till datacenterkluster runt om i världen för att få en så snabb användarupplevelse som möjligt.

BeX® Return Portal är en returtjänst som kopplas till kundens e-handelsbutik eller till BeX® Shop on the Go. Kunden kan själv lägga in returer, returorsaker, bytesorder,önskemål om återbetalning och få returetiketter.. Kunden kan få rating baserat på tidigare köp och returer och returen kan godkännas manuellt eller automatiskt och meddelas kunden via mail.

BeX® Campaign service är ett rabattsystem där man kan sätta upp rabatter och kampanjer på olika varor, varugrupper, kundgrupper, varumärken och tidsperioder. Kampanjerna kan utnyttjas i alla kanaler och sedan följas upp avseende försäljning och lönsamhet. Vid returer räknas kampanjen automatiskt tillbaka så att rätt rabatt erhålls på det som är kvar enligt kampanjsystemet. Det kan t ex vara ”Köp 3 för 2” som då räknar tillbaka till vad de 2 återstående köpen hade gett för eventuell rabatt och skapar en återbetalning eller bytesordertillgodohavande på resten.

BeX® Voucher service är en värdebevisreskontra som håller reda på utestående belopp på olika typer av värdebevis, reserverar belopp och avräknar när köp är gjorda. Presentkort kan säljas i alla kanaler. Tillgodokvitton och handpenningar kan skapas och sedan utnyttjas som betalmedel. Bonus kan sättas upp med olika bonusnivåer och bonuskampanjer och hanteras med bonuscheckar eller löpande bonustillgodo. Alla värdebevis kan användas helt eller delvis i alla kanaler. Värdebevis sätts upp i BeX Online för direkt bokföring mot olika balanskonton och eventuell moms.

Upptäck fördelarna med en gränslös komplett butikslösning. kontakta oss här

IMG 0117
Backoffice webbaserat (BeX Online)
 • Artikelregister med grupperingar för statistik och sökning, varianthantering, prislistor m.m.
 • Lagermodul med hantering av in- och utleveranser, justeringar, lagerflyttar och inventeringar.
 • Mobil hantering med streckkodsscanning ger en rationell och säker hantering.
 • Inköpsmodul med status, godkännande, leveransbevakning, behovsberäkning, inköpsplaneringsförslag och butikspåfyllnad.
 • Kundklubb och bonushantering.
 • Värdebevisreskontra för hantering och kontroll av värdebevis för alla försäljningskanaler och bolag.
 • Hanterar bonus, presentkort, tillgodokvitton och handpenningar.
 • Bokföring av skuld och avräkningar mellan butik och företag sker automatiskt.
 • Butikstransaktioner bokförs med fullständig kontering och statistikbegrepp för uppföljning och statistik.
 • Bokföringsunderlag kan tas ut eller följas upp i den integrerade ekonomimodulen.
 • En integrerad ekonomimodul finns för hantering av fakturor, samfakturering, betalningar, påminnelser, räntefakturering, moms och bokföringsorder.
 • API för anslutning av externa system som e-handelsbutiker för att hämta och lämna data som artiklar, priser, lager, kunder, order, leveranser, returer, inköp och värdebevis.
 • Rapporter och dokument.
 • All data kan exporteras till Excel.
Webbaserat kassaprogram
 • Modern och lättanvänd med e-handelslik intuitiv hantering.
 • Enkel registrering och hantering av kunduppgifter direkt i kassan.
 • Online översikt av alla lager med beställningsfunktion.
 • Kvittosökning med streckkod och skapande av returer med returorsaker.
 • Inlösen av bonus, presentkort och tillgodokvitto i alla butiker (även e-handel) med onlinekontroll och automatisk hantering av skulder och avräkning mellan bolag.
 • Hantering av kampanjer och rabatter.
 • Reservationer och order/kundbeställningar från alla lager med handpenningsmöjlighet.
 • Betalning med flera valutor och betalsätt, t ex kort, klarna, swish, vips, alipay, kontant, presentkort, bonus m.m.
 • Direktförsäljning och order på samma köp.
 • Digitala kvitton, orderbekräftelser, presentkort, handpenning och tillgodokvitton
 • Hantering och kontering av manuella kontantuttag.
 • Dagsavslut med avstämning och kontering av differenser. X och Z rapporter kan skrivas ut på pdf och eller kvittoskrivare
våra paketlösningar