Med BeX support kommer du i kontakt med kunniga konsulter som kan hjälpa dig med frågor och problem kring våra affärs- och butiksdatasystem.

Telefonsupport är till för akuta problem i det webbaserade affärssystemet och butikskassan som behöver snabb lösning.

Joursupport är till för akuta driftsproblem utanför kontorstid.

Övriga ärenden hänvisas till mailsupport där ni ombeds beskriva ärendet samt om det är något problem. Bifoga eventuella felmeddelanden och ange konkreta exempel.

Tekniska frågor och problem med t ex BeX api, databas eller driftsmiljö skall mailas till developer@bexonline.com.loopiadns.com. Dessa ärenden kan bli föremål för debitering då de inte ingår i löpande hyressupport.

Tider

Måndag – fredag: 9:00 – 12:00, 13:00 – 17.00

Jour för butiker och akuta driftsproblem
Vardagar:  8:00 – 9:00, 12:00 – 13:00, 17.00 – 20.30
Helger: 10-19

Kontakt

+46 (0)8 556 183 99
+46 (0)8 556 183 91 (jour utanför kontorstid)