Information om ändrade momsregler för gränsöverskridande konsumenthandel inom EU fr o m den 1/7 2021

moms Bex

1. Allmänt om distansförsäljning – moms i köparens land

Regeringen har beslutat att förenkla hanteringen av momsbeskattningen för de företag som bedriver gränsöverskridande web-handel mot konsumenter.

Reglerna börjar gälla fr o m den 1/7 2021 och gäller alla tjänster samt varor som säljs via s k distansförsäljning när man överskridit ett för länderna gemensamt gränsbelopp. Varje mottagande lands momssats skall gälla vid handel med konsumenter i andra EU-länder.

Momsdeklarationerna till Skatteverket kommer att kunna lämnas via tjänsten OSS (one stop shop) månads- eller kvartalsvis. Vid användning av OSS-tjänsten behöver företaget inte momsregistreras i respektive land, som man tidigare varit tvungen att göra när gränsvärdet för respektive land överskridits.

För vidare information ber vi er läsa på Skatteverkets hemsida eller kontakta er revisor.

2. Hur påverkar ändringen mitt företag?

I Bex måste ett antal inställningar göras för att man skall klara momsregistreringen enligt ovan.

3. Hur påverkar ändringen Bex?

Bex kommer att klara av att hantera ovanstående ändring utan att system måste ändras eller skrivas om.

Koppling mot OSS- rapporteringen på Skatteverket kommer att finnas fr o m den 1/8 2021.

4. Checklista

Nedanstående checklista kan användas för att säkerställa att alla punkter är åtgärdade:

  • Nya konton för försäljning per land och momssats
  • Nya konton för utgående moms per land och momssats
  • Bokföringsgrupp ”Vem” per land
  • Bokföringsinställningar per Bokföringsgrupp ”Vem” och momssats att gälla fr o m
  • Kundmallar per land
  • Ändring av mallkund per land

Vi föreslår att ni redan nu börjar tänka på hur förändringarna påverkar ert företag. Ändringens omfattning påverkas av hur många EU-länder som ingår i er internet-handel.

5. Vill du ha hjälp av våra duktiga Bex-konsulter för att göra nödvändiga inställningar?

Vi hjälper gärna till att göra övergången så smidig som möjligt. Var ute i god tid om du vill boka tid med någon av våra konsulter.

Det finns vissa saker som ni kan förbereda redan nu.